оп

Під такою назвою запроваджено обласний профорієнтаційний проект для учнівської молоді на 2018-2019 навчальні роки.

Ініціювали його проведення Чернігівський обласний центр зайнятості та Управління освіти і науки облдержадміністрації в рамках реалізації Програми професійної орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії та спеціальності. Відтак спільним наказом  від 17 серпня затверджено концепцію проекту, яка визначає його мету, завдання, засоби та етапи реалізації, фінансове забезпечення, очікувані результати.

КОНЦЕПЦІЯ

обласного профорієнтаційного проекту для учнівської молоді

«Обери професію – обери майбутнє»

І. Загальні положення

Сучасний стан ринку праці в країні вимагає посилення професійної орієнтації населення, перш за все молоді. Адже необдуманий вибір молодою людиною майбутньої професії ускладнює її професійну кар’єру, перешкоджає забезпеченню підприємств і установ кваліфікованою робочою силою, провокує молодіжне безробіття, призводить до додаткових витрат коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату допомоги по безробіттю та професійну перепідготовку молодих безробітних осіб.

Проблема полягає у відсутності суспільного запиту на професійну орієнтацію, недооцінці важливості, дієвості та ефективності комплексної профорієнтаційної роботи з учнями, яка потребує спільних зусиль органів державного управління, місцевого самоврядування, закладів загальної середньої освіти, служби зайнятості та роботодавців.

Для забезпечення такого запиту необхідно впроваджувати нові форми навчальної та інформаційно-роз’яснювальної роботи з учнівською молоддю із залученням всіх зацікавлених сторін. Спільні дії, спрямовані на усвідомлення молодими людьми необхідності правильного вибору професії, підвищення їх мотивації до праці, розкриття можливостей працевлаштування, дозволять у подальшому покращити ситуацію на місцевих та регіональному ринках праці, сприятимуть зайнятості молоді.

Профорієнтаційний проект для учнівської молоді «Обери професію – обери майбутнє» (далі Проект) проводиться у межах діючого меморандуму про співробітництво та партнерство та у рамках заходів з реалізації Програми професійної орієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії та спеціальності.

 ІІ. Мета Проекту:

  • формування в учнівської молоді стійкої мотивації до праці, прагнення жити і працювати на Чернігівщині;
  • сприяння професійному самовизначенню учнів, їх творчому та інтелектуальному розвитку;
  • формування відповідального ставлення молодих людей до планування професійної кар’єри за рахунок розширення знань про світ професій та спеціальностей, які особливо актуальні на ринку праці області;
  • популяризація професій, які користуються попитом на місцевому ринку праці;
  • запобігання молодіжному безробіттю шляхом створення передумов цілісної системи професійної орієнтації молоді.

ІІІ. Завдання Проекту

Проект передбачає виконання наступних завдань:

  • створення передумов для професійної самореалізації молоді та запобігання молодіжному безробіттю;
  • отримання знань про ринок праці, актуальні професії та їх основні характеристики;
  • відновлення престижу робітничих професій серед молоді;
  • формування у здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці, відповідно до їх професійних інтересів, нахилів та здібностей;
  • надання методичної допомоги педагогічним працівникам (шкільним психологам, соціальним педагогам, вихователям, учителям) щодо питань профорієнтаційної роботи з учнями.

Комплекс заходів Проекту спрямований на здобувачів освіти 9-10 класів закладів загальної середньої освіти області.

IV. Засоби реалізації Проекту, строки виконання

Реалізація Проекту передбачає співпрацю органів освіти, державної служби зайнятості та роботодавців, спрямовану на його реалізацію шляхом проведення навчальної, інформаційно-роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи.

Реалізація Проекту здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.

Строк виконання Проекту – протягом 2018-2019 навчального року.

V. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Проекту буде здійснюватися організаторами за рахунок:

- коштів місцевих бюджетів у межах загальних асигнувань, передбачених на проведення профорієнтації здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти;

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах кошторисних призначень на проведення профорієнтаційної роботи за рішенням правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- коштів фізичних та юридичних осіб, спонсорських, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

VI. Очікувані результати

Реалізація Проекту сприятиме:

- формуванню у підлітків стійкої мотивації до усвідомленого вибору професії та легальної продуктивної зайнятості;

- підвищенню соціального статусу робітника в суспільстві та відновленню серед молоді престижу робітничих професій;

- підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

VІI. Етапи реалізації Проекту

Підготовчий етап

(вересень 2018 року):

- погодження загальних організаційних та методичних питань;

- вирішення на місцях організаційних питань щодо реалізації Проекту;

- відбір учасників Проекту;

- презентація Проекту його учасникам та іншим зацікавленим особам.

Основний  етап

(вересень 2018 року – квітень 2019 року)

Тема І: «На професійному старті» (вересень – жовтень 2018 року)

Мета: ознайомити учнів із сучасним світом професій та перспективами його розвитку (професії майбутнього), викликати зацікавленість у власному професійному майбутньому та відповідальне ставлення та вибору професії та побудови професійної кар’єри. 

Завдання для фахівців: провести інтерактивні профуроки на тему «Світ професій: погляд у майбутнє», «Правильний вибір професії – запорука життєвого успіху», під час яких у цікавій формі із використанням засобів візуалізації (презентації, відеоролики тощо) необхідно:

- ознайомити учасників із сучасним світом професій (навести приклади професій сьогодення, які з’явились в останні 5-10 років – мерчендайзер, івентер, Java-developer, копірайтер, тренд-вотчер, хед-хантер тощо) та обговорити, які професії можуть з’явитись та будуть користуватися попитом у майбутньому;

- визначити, як вибір професії впливає на життя людини та які основні переваги успішного вибору професії: рівень заробітної плати, затребуваність професії та можливість працевлаштуватись (за місцем проживання, у регіоні, в столиці, за кордоном), перспективи актуальності професії (як змінюватиметься попит на професію у майбутньому) та професійного росту тощо.

Завдання для учасників:

- змоделювати зустріч однокласників у майбутньому, наприклад, у 2030 році, кожен має уявити себе в майбутньому та розповісти про свою професію та роботу.

Тема ІІ: «Професії нашого міста/району» (листопад – грудень 2018 року)

Мета: ознайомити учнів із ситуацією на місцевому та регіональному ринку праці (попитом і пропозицією на робочу силу) та перспективами його розвитку, актуальними професіями, ринкоутворюючими підприємствами; сформувати навички аналізу професій за основними професіографічними складовими.

Завдання для фахівців: організувати відвідування учнями центрів зайнятості та проведення інтерактивних профорієнтаційних заходів, під час яких у цікавій формі з використанням засобів візуалізації (відеоролики, квести, презентації) поінформувати учнів про ситуацію на місцевому ринку праці,  найбільш актуальні професії, найбільші ринкоутворюючі підприємства міста/району.

Завдання для учасників:

- визначити робітничі професії, які характерні (особливі) або найбільш затребувані для міста/району, ознайомитись за допомогою відеороликів та інших презентаційних матеріалів з професіограмами професій (основна характеристика, умови праці, характер праці, вимоги професії до працівника тощо).

Тема ІІІ: «Пізнай себе – обери професію» (січень-лютий 2019 року)

Мета: за допомогою профдіагностичних та психодіагностичних тестових методик сприяти професійному самовизначенню учасників: допомогти виявити власні інтереси, здібності, нахили та інші особистісні характеристики, які є визначальними для усвідомленого вибору майбутньої професії.

Завдання для фахівців:

- провести профорієнтаційні уроки на тему «Формула успішного вибору», під час яких в інтерактивній формі із застосуванням презентацій, відороликів необхідно проінформувати учнів про складові успішного вибору професії: «Хочу», «Можу», «Треба»;

- провести профорієнтаційне тестування учасників Проекту з використанням психодіагностичних методик та надати консультації за результатами тестування;

Завдання для учасників:

- взяти участь у профорієнтаційному тестуванні із застосуванням психодіагностичних методик (за бажанням), за результатами тестування обрати  найбільш прийнятні сфери трудової діяльності та визначити найпривабливіші та підходящі професії.

Тема ІV: «Високе звання – професіонал» (березень-квітень 2019 року)

Мета: ознайомити учасників з професіями за різними типами трудової діяльності безпосередньо на робочих місцях, надати учасникам більш глибоке уявлення про професії із можливістю виконання певних професійних дій шляхом участі в майстер-класах.

Завдання для фахівців:

- організувати профорієнтаційні екскурсії на підприємства, зустрічі з висококваліфікованими представниками різних професій, майстер-класи із залученням учасників до процесу виконання нескладних (посильних, безпечних) виробничих завдань (за можливості).

Завдання для учасників:

- взяти участь  в професіографічних екскурсіях на підприємства;

- взяти участь у профорієнтаційних зустрічах з висококваліфікованими робітниками;

- провести «занурення у професію», взяти участь у майстер-класах (за можливості).

 

Тема V: «На шляху до професійного успіху» (березень – квітень 2019 року)

Мета: ознайомити учасників з навчальними закладами регіону, допомогти визначити шляхи здобуття професійно-технічної/вищої освіти, обрати навчальний заклад.

Завдання для фахівців:

- провести профуроки на тему «Як здобути професію?», під час яких в інтерактивній формі із застосуванням Інтернет-ресурсів, презентацій, відороликів проінформувати учасників щодо закладів професійної (професійно-технічної) освіти, пошуку інформації щодо закладів освіти у мережі Інтернет (довідники навчальних закладів України на сайті http://osvita.ua/);

- проінформувати учнів про можливості здобуття додаткових знать та навичок за допомогою on-line курсів, навчальних платформ Prometeus, Lingva.Skills, навчальних відеороликів на відеохостингу YouTube тощо;

- організувати екскурсії до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зустрічі з представниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти, он-лайн презентації закладів освіти за допомогою Skype-зв’язку, відвідування Ярмарків професій тощо (за можливості).

Завдання для учасників:

- здійснити екскурсії до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, взяти участь у зустрічах з викладачами та майстрами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, он-лайн презентаціях закладів освіти, відвідати Ярмарок професій (за можливості);

- скласти план професійного становлення особистості та побудови професійної кар’єри для обраної професії (від закінчення закладу освіти, вибору закладу освіти до максимально можливого професійного успіху).

Заключний підсумковий етап

(травень 2018 року)

- підготовка та надання фахівцями підсумкової інформації та пропозицій  щодо проведення Проекту його організаторам;

- узагальнення та аналіз та оцінка організаторами результатів Проекту, розгляд пропозицій та поширення позитивного досвіду.

 

Анонс/Подія: 
Подія