Чернігівський обласний центр зайнятості оголошує відбір суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг для організації та проведення у 2018 році групових профорієнтаційних заходів для безробітних осіб, зареєстрованих в центрах зайнятості області (далі – Відбір).

Перелік напрямів, за якими планується проведення у 2018 році профорієнтаційних заходів:

 • семінари, тренінги та інші інформаційні та консультаційні заходи для окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;

 • інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні заходи для мешканців об’єднаних територіальних громад.

Для участі у Відборі треба надати такі документи:

 • заяву на ім’я директора Чернігівського обласного центру зайнятості про участь у конкурсному відборі (подається на офіційному бланку у разі наявності, складається у довільній формі та підписується керівником (зразок додається));

 • копію виписки/витягу із Єдиного державного реєстру із зазначенням основного виду економічної діяльності – провадження інформаційної діяльності за відповідними напрямами;

 • цінову пропозицію з наданням проекту кошторису послуги (зразок додається);

 • інформаційну довідку, складену у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають потрібні знання та досвід з надання послуг;

 • інформацію щодо документально підтвердженого досвіду надання послуг за аналогічними договорами з наданням копій цих договорів;

 • програму заходів за тематичним напрямом.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою (за наявності) надавача послуг та надсилається або подається до Чернігівського обласного центру зайнятості з написом: «На конкурс надавачів інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг».

Надавачі послуг - учасники конкурсного відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни.

Критеріями прийнятності навчальних закладів-претендентів на участь у відборі є:

 • вартість послуг;

 • кваліфікаційний рівень надавачів послуг;

 • досвід надання аналогічних послуг;

 • ефективність, якість та термін надання послуг;

 • програма за тематикою.

Пропозиції про участь у відборі приймаються з 9:00 год. 30.03.2018 року до 16:00 год. 16.04.2018 року за адресою:

14000, м. Чернігів,

вул. Коцюбинського, 40,

Чернігівський обласний центр зайнятості,

Тел. для довідок: (0462)77-90-29.

Розкриття пропозицій навчальних закладів щодо участі у відборі відбудеться 17.04.2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою:

14000, м. Чернігів,

вул. Коцюбинського, 40,

Чернігівський обласний центр зайнятості, 3 поверх, актова зала.

При розкритті пропозицій можуть бути присутніми представники надавачів послуг, що подали пропозицію на участь у відборі.

Про рішення конкурсної комісії за результатами розгляду поданих пропозицій надавачі послуг будуть повідомлені не пізніше 25 квітня 2018 року.

Офіційний бланк заяви надавача послуг

Бланк кошторису з надання інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг

Анонс/Подія: 
Анонс події