07.04.2017 | 15:47

7 квітня в облдержадміністрації, під головуванням заступника голови-керівника апарату Наталії Романової, відбулося спільне засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення та тимчасової робочої групи з організації прогнозування попиту на ринку праці та удосконалення напрямів профорієнтаційної роботи, створеної розпорядженням голови облдержадміністрації наприкінці минулого року. Його мета – спільно з представниками державних установ, профспілок, навчальних закладів та роботодавців підсумувати результати діяльності з прогнозування попиту на ринку праці та удосконалення профорієнтаційної роботи.

Відкриваючи засідання Н.Романова наголосила, що за три місяці тимчасовою робочою групою зроблено великий обсяг роботи, а саме: розроблено методики прогнозування попиту на ринку праці; визначено сектори пріоритетного економічного розвитку, які матимуть додаткову потребу у кадрах; проведено опитування підприємств щодо перспективного попиту у працівниках; здійснено аналіз прогнозних даних розвитку ринку праці та запланованих обсягів підготовки кадрів до 2020 року; узагальнено пропозиції по удосконаленню профорієнтаційної роботи.

Зокрема, у результаті дослідження підтверджено, що обсяги підготовки кваліфікованих кадрів в області є недостатньо збалансованими з потребами економіки, що спричиняє невідповідність між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці. Переважним попитом серед роботодавців області користуються кваліфіковані робітничі кадри, працівники «з інструментом», що обумовлює необхідність переорієнтації профорієнтаційної роботи на здобуття молоддю саме робітничих професій.

Серед ініціаторів організації прогнозування попиту на ринку праці та удосконалення напрямів профорієнтаційної роботи був обласний центр зайнятості. Тому більш детально про діяльність робочої групи прозвітував перед присутніми заступник директора обласного центру зайнятості Максим Торжевський. Серед пріоритетних секторів економіки, які у середньостроковій перспективі будуть розвиватися та матимуть додаткову потребу у кадрах, він назвав сільськогосподарське виробництво, майже всі підгалузі переробної промисловості - виробництво харчових продуктів та напоїв, текстильних виробів, одягу, виготовлення виробів з деревини, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів та машинобудування. Також він наголосив, що торік на регіональному ринку праці зріс попит на продавців, працівників готельного господарства, фахівців з технічного обслуговування автомобілів, складальників взуття.

За словами М.Торжевського, опитування 530 роботодавців дозволило спрогнозувати до кінця 2017 року потребу в 2100 працівниках за 56 професіями та спеціальностями, та свідчить про збереження в області стійкої потреби в робітничих кадрах в сількогосподарському виробництві, зокрема у рослинництві, швейному виробництві, технічному обслуговуванні та ремонті автотранспортних засобів, роздрібній торгівлі.

Як наголосив доповідач, вища освіта не гарантує вищі заробітки. Адже найбільш високий рівень заробітної плати збережеться у сільському господарстві (агроном, ветеринарний лікар, тракторист-машиніст), машинобудуванні та виробництві виробів з металу (електрозваники, токарі, слюсарі), що вказує на недостатність на ринку праці фахівців відповідної кваліфікації. У розрізі міст та районів області, найбільш високу пропозицію по оплаті праці пропонують у Носівському, Чернігівському, Варвинському, Бахмацькому, Прилуцькому районах та у місті Чернігові.

Існують розбіжності в обсягах підготовки кадрів з попитом на робочу силу, що призведе до дефіциту трактористів-машиністів, швачок, операторів машин та обладнання, електромонтерів, токарів. Обсяги їх підготовки навіть менші за поточну потребу підприємств, які взяли участь в опитуванні. Крім того, в області взагалі не передбачена підготовка тваринників, скадальників взуття, операторів машинного доїння, експедиторів, фрезерувальників, комплектувальників меблів, які за даними оперативних вакансій, користуються стабільним попитом.

Порівнюючи прогнозні обсяги підготовки кадрів з прогнозом вакансій у базі даних служби зайнятості, також можна зробити висновок, що значно меншими за потребу є обсяги підготовки кадрів за професіями: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, швачка, водій автотранспортних засобів, продавець, охоронник, тваринник. Потреба у кухарях, пекарях, офіціантах за рахунок додавання вакансій організацій та установ, які не брали участі в опитуванні, стала також більшою за обсяги підготовки кадрів за цими професіями.

Натомість встановлено, що обсяги підготовки перукарів, візажистів, фотографів, флористів, операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, касирів в банку, виробників художніх виробів з лози значно перевищують відповідні обсяги попиту.

Опитування роботодавців також виявило проблемні питання в організації практики на виробництві. Кожен другий роботодавець готовий надати робочі місця для проходження виробничої або технологічної практики студентів та учнів на підприємстві при тому, що третина підприємств не має такої можливості, або не бажає цього робити, та п’ята частина опитаних вагались відповісти на дане питання.

Процес працевлаштування випускників навчальних закладів ускладнюється невідповідністю якості підготовки кадрів вимогам роботодавців та їх небажанням укладати тристоронні угоди з навчальними закладами, учнями професійно-технічих та студентами вищих навчальних закладів про їх працевлаштування після навчання.

На жаль, у найближчій перспективі роботодавці не планують внесення суттєвих змін у питаннях оплати праці молодих кваліфікованих працівників - випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, переважно пропонуючи їм заробітну плату на рівні законодавчо встановленого мінімуму, що спричиняє подальше поширення обсягів тіньової зайнятості та трудової міграції.

На засіданні йшлося також про апробацію прийнятої у грудні 2016 року Програми професійної орієнтації молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей. Дійшли згоди, що система професійної орієнтації учнівської молоді та безробітних громадян потребує значного удосконалення з урахуванням необхідності підготовки відповідних фахівців для проведення цієї роботи, її матеріально-технічного і методичного забезпечення та зацікавленості у ефективності цієї роботи.

До обговорення долучилися та виступили начальник управління освіти і науки ОДА Микола Конопацький, заступник директора департаменту економічного розвитку ОДА Сергій Меженний, заступник голови організації підприємців та роботодавців «Чернігівщина» Вадим Міневський. Насамкінець учасниками зібрання були прийняті відповідні рекомендації.