Для того, щоб бути успішним у професійній діяльності, треба:

  • вірно визначити професію, напрям своєї зайнятості,
  • бути професіоналом своєї справи, фінансово грамотною особистістю.

В умовах сьогодення визначальними чинниками, що мають суттєвий вплив як на розвиток галузей виробництва, так і на потрібні компетенції, якими треба володіти сьогодні і в майбутньому є:

  • розвиток інформаційних технологій (виникають нові види комп'ютерного і мобільного обладнання: ноутбуки, КПК, смартфони, iPhone тощо; програмне забезпечення; різновиди безпровідного доступу до мережі Інтернет: WiFi, WiMAX, 3G, 4G, широкосмугові мережі тощо, нові технології сприйняття, у т. ч. віртуальна реальність),
  • крос-функціональність (для більшості вакансій недостатньо мати ґрунтовні знання з однієї сфери, варто володіти знаннями з декількох галузей, а також володіння іноземними мовами),
  • мобільність (готовність до зміни сфери діяльності та навіть місця проживання,
  • нові форми зайнятості (фрі-ланс, аутстафінг тощо).

На замовлення компанії Microsoft, аналітики виявили 20 найпопулярніших навичок, які найчастіше вимагають роботодавці від кандидатів.

1. Навички усного та письмового спілкування.

2. Уміння працювати з Microsoft Office.

3. Уважність до дрібниць.

4. Здатність самостійно вирішувати завдання.

5. Самоініціативність, самомотивованість.

6. Організаторські здібності.

7. Здатність працювати у незалежному режимі.

8. Уміння працювати з Microsoft PowerPoint.

9. Управління проектами.

10. Досвід діяльності, пов’язаної з продажами.

11. Уміння виявляти й вирішувати проблеми.

12. Орієнтація на обслуговування клієнтів.

13. Уміння розподіляти час.

14. Здатність до розвитку бізнесу.

15. Аналітичні навички.

16. Уміння працювати з Microsoft Word.

17. Уміння розмовляти на двох та більше мовах.

18. Розвинені навички міжособистісного спілкування.

19. Робоча етика.

20. Уміння працювати в операційній системі Linux.

Тобто, для успіху в самореалізації потрібні як “тверді”, так і “м’які” навички.

Пропонуємо ознайомитися з так званими “твердими” (Hard skills) і “м’якими” (Soft skills) навичками.

До “твердих” навичок відносяться навички, які пов’язані з технікою виконання. Вони притаманні певній категорії професій, це – професійні навички. Людина, яка навчається будь-якому умінню з цієї категорії, здатна доводити дію до автоматизму, оскільки використовує завчасно знайомий шаблон. До таких навичок відносяться: володіння методом “сліпого” друку, іноземною мовою, шиття одягу за лекалами, керування автомобілем, програмування тощо.

До “м’яких” навичок відносяться певні особистісні характеристики, які пов’язані з ефективною взаємодією з іншими людьми, це – людські якості. До них переважно відносяться комунікативні та управлінські вміння. Наприклад, знаходити підхід до людей, переконувати, зберігати позитивне ставлення, гнучкість поведінки, робочу етику, вміти вирішувати проблеми, працювати під тиском, встановлювати взаємовідносини, працювати в команді, слухати й розуміти співрозмовника, проводити переговори, презентації, вести дискусії тощо. “М’які” навички дозволяють бути успішним незалежно від специфіки діяльності та напряму, в якому працює людина.

Якщо “тверді” навички вам допоможуть опанувати під час навчання у відповідних навчальних закладах, або ви самі можете спробувати опанувати деякі з них (наприклад, вивчити італійську мову самостійно), то навчитися “м’яким” навичкам з книжок або просто виконуючи свої функціональні обов'язки, досить проблематично.

Як розвивати “м’які” навички?

В цьому вам допоможуть різноманітні тренінги із спілкування, мотивації, лідерства, менеджменту, роботи в команді, особистісного розвитку тощо. Також зараз ви можете відвідувати різноманітні майстер-класи з розвитку необхідних навичок.

Щоб бути затребуваними на ринку праці, молодим людям потрібно формувати навички майбутнього. Експерти радять розвивати комунікативні здібності, творчість та інноваційність, критичне мислення – саме це стане для них суттєвою конкурентною перевагою при оволодінні професіями майбутнього. Також одна із важливих порад для молоді – намагатись опанувати якомога більш широкий набір навичок, які не оцінюються навчальною програмою, але є фундаментальними для кожної професії. Це переважно комунікативні та управлінські вміння: наприклад, встановлення відносин, робота в команді, слухання і розуміння співрозмовника, проведення переговорів, навички переконання, ораторське мистецтво, проведення презентацій, ведення дискусій, вирішення проблем тощо.