Звертаємо увагу, що з 14.08.2021 року набрав чинності Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 №1667-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про зайнятість населення» в частині видачі роботодавцям, які мають статус резидента Дія Сіті, дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, для гіг - спеціалістів.

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» (зі змінами №1667-IX від 15.07.2021) резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу. Резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, визначеному цим Законом. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, передбачені Законом.

При потребі отримання резидентом Дія Сіті дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для гіг-спеціалістів пропонуємо заповнювати заяву на отримання дозволу за зразком.

Зразок заяви.

Тел. для довідок (0462)64-04-90.