Звертаємо Вашу увагу на реалізацію частини четвертої статті 42Закону України «Про зайнятість населення» в умовах карантину.

Законом України «Про зайнятість населення», зокрема частиною четвертою статті 427 цього Закону, не встановлені конкретні вимоги щодо способу подання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) до регіонального центру зайнятості.

Таким чином, з метою виконання вимоги частини четвертої статті 427 Закону України «Про зайнятість населення» сторони трудових відносин мають можливість врегулювати питання укладення трудового договору (контракту) та подання відповідної копії регіональному центру зайнятості в дистанційному порядку, зокрема за допомогою пошти або телекомунікаційними засобами.