У найближчі роки деякі професії, залишаться в минулому або трансформуються в нові. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища. Зростання шкідливих викидів в атмосферу ставлять проблеми екології на одне з перших місць у майбутньому глобальному світі.

Один із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері екології. Сьогодні екологічний сектор не існує як окрема галузь. Перетворення економіки призводить до того, що у всіх галузях з’являються фахівці, що займаються питаннями екології. У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. Затверджуються нові закони про захист природи, жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах. Згодом поява критичної маси людей, що піклуються про стан природи, зробить екологічний контроль справою суспільства, а не окремих фахівців.

В екологічному секторі головну роль гратимуть контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій переробки відходів у більшості галузей і планування проектів та програм з урахуванням технологій повного циклу (від проектування продукту до його використання і вторинної переробки або захоронення). Екомоніторинг і впровадження екологічних практик стануть у найближчі десятиліття обов’язковою частиною роботи у всіх секторах промисловості та транспорту.

Еколог – це фахівець, який відповідає за зниження шкідливих викидів, утилізацію відходів, розумне використання ресурсів, зміну виробничих практик, а також відновлення біосистем від шкоди, завданої людьми. Він вивчає стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляє причини, складає прогноз розвитку ситуації. Вивчає наслідки запуску космічних ракет, контролює діяльність шкідливих виробництв, стежить за утилізацією радіоактивних відходів. 3’ясовує причини природних катаклізмів і розробляє шляхи найменшого впливу людей на природу. Основним завданням екологів є розвиток у суспільстві екологічної свідомості – підтримка тих, хто піклується про навколишнє середовище, поширення кращих практик.

Екоаудитор - спеціаліст, який виконує аудит промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу на навколишнє середовище за рахунок модернізації виробництва, зміни практик і методів роботи.

Рециклінг-технолог - спеціаліст з розробки та впровадження технологій багаторазового використання матеріалів, а також безвідходного виробництва.

Екопроповідник - спеціаліст, який розробляє і проводить освітні та просвітницькі програми для дітей і дорослих за способом життя, пов'язаного зі зниженням навантаження на навколишнє середовище (не перероблені відходи, роздільний збір сміття, екологічно свідомий спосіб життя тощо), а також екологічні програми для виробничих підприємств.

Парковий еколог - це спеціаліст, до завдань якого входить моніторинг та аналіз екологічного стану громадських просторів (парків, скверів, площ, алей). Розробка і впровадження рішень з озеленення, заселення території тваринами, птахами, комахами та ін. Реалізація заходів з підтримки екологічного балансу на зеленій території всередині міста. Наприклад, в лондонській організації “The Royal Parks”, яка займається вісьмома міськими парками, є своя команда екологів, завдання якої дбати про 418 рідкісних видів рослин, тварин і грибів.

Спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф – це інженер, що працює з катастрофами, які усвідомлюються людьми поступово, наприклад забруднення навколо великих промислових центрів, тихоокеанське пластикове звалище, танення вічної мерзлоти, радіаційні звалища тощо. До його завдань належить розробка і реалізація програм з подолання наслідків та недопущення повторень таких катастроф.

Ековожатий - спеціаліст, який підтримує ініціативні громадські групи, що працюють на поліпшення екології, забезпечує обмін інформацією між ними, допомагає їм організувати громадський контроль виробництв і моніторинг поведінки людей на місцях у містах і селах.

Консультант з переробки відходів.

Відходи є великою проблемою для нашої планети. Консультанти будуть потрібні переважно з досвідом роботи в області біології і хімії, щоб привнести нові ідеї та методи, як утилізувати таку кількість відходів, не забруднюючи при цьому земні ресурси.

 

Сьогодні сільськогосподарські професії мало користуються популярністю, але в подальшому їх престиж буде зростати. Новітні технології дозволять ефективно обробляти площі, людям будуть допомагати сільськогосподарські роботи, автоматизовані системи та безпілотне обладнання. Агрономи, селекціонери, фахівці з генної інженерії сільськогосподарських рослин будуть дуже затребувані в майбутньому десятиріччі.

Агрокібернетик - висококваліфікований фахівець з впровадження нових технологій, які займаються інформатизацією і автоматизацією сільськогосподарських підприємств.

Оператор автоматизованої сільгосптехніки - спеціаліст, який керує автоматизованою технікою на фермі: системами датчиків, безпілотниками і агроботами.

Агроном-економіст - висококваліфікований фахівець з забезпечення конкурентоздатної продукції та економічно ефективної роботи сільськогосподарської компанії. Він підлаштовує роботу підприємства під потреби ринку, відповідає за управління економічними ризиками підприємства.

Сільськогосподарський еколог - спеціаліст по утилізації відходів, а саме: з розробки принципів утилізації наслідків ведення сільського господарства, а також займається відновленням ґрунтів.

Фахівці з вирощування генно-модифікованих сільськогосподарських культур і розведення худоби із застосування генної інженерії. Народонаселення Землі зростає шаленими темпами і тому збільшується потреба в продуктах харчування. Традиційні підходи вирощування рослин та відгодівлі тварин уже не здатні нагодувати швидко зростаюче населення нашої планети. Вчені продовжують працювати над тим, щоб ці методи дозволяли не лише збільшувати кількість продукції, підвищувати урожайність, а також збільшувати користь для здоров’я людей.

Нині у лабораторіях іде активна робота над створенням наступних поколінь рослин із вбудованими вакцинами і вітамінами. Так, учені вже працюють над вирощуванням томатів з вакциною. Це стосується не лише рослин, а й тварин, наприклад, отримання лікувального молока від корів, кіз і овець. У майбутньому фермери застосовуватимуть методи генної інженерії для збільшення обсягів урожаю і виробництва білків, корисних для здоров'я людей.

Виробник органічних продуктів харчування. Органічна їжа завжди була популярна серед екосвідомих, і наразі набуває ще більшої популярності. Займаючи нині близько 10% ринку продуктів харчування і напоїв, органічні продукти в майбутньому можуть претендувати на масовий попит.

Де здобути професію.

У більшості регіонів є навчальні заклади, що готують фахівців за напрямами «екологія», «біотехнології», «агротехнології». Професії в екологічній сфері передбачають наявність знань з навчальних дисциплін: біології, екології, хімії, фізики, географії, економіки, іноземних мов, навички роботи з комп'ютером.

Серед найвідоміших вищих навчальних закладів Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Львівський національний аграрний університет, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет тощо.

Екологічні знання можна також здобути в багатьох професійно-технічних навчальних закладах.