Якості, про які піде мова далі, допоможуть завжди бути затребуваним фахівцем, підвищувати власну продуктивність та ефективність. Отже, ТОП – 10 навичок ХХІ сторіччя (за версією експертів Світового економічного форуму).

1. Емоційний інтелект – здатність усвідомлювати власні почуття і емоції, управляти ними та, використовуючи ці знання, взаємодіяти з іншими.

2. Здатність до ведення переговорів – уміння створювати гарні робочі відносини та ефективно взаємодіяти з колегами, підлеглими, споживачами та партнерами з метою досягнення розуміння і підтримки на шляху реалізації цілей організації, розробки політики та прийняття спільного рішення; вміння надавати інформацію колегам, підлеглим, споживачам та партнерам по телефону, у письмовій чи електронній формі; вміння проводити зустрічі.

3. Здатність оцінювати ситуацію та приймати рішення – вміння аналізувати ситуації, їх структури, визначати фактори впливу, тенденції розвитку; вміння обирати та погоджувати найкращі об’єктивні та неупереджені рішення або альтернативні варіанти досягнення поставленої мети шляхом аналізу, прогнозування та оцінки ситуації і проблем, що її спричинили (ситуаційний аналіз, прийняття управлінських рішень).

4. Когнітивна гнучкість – здатність мислення, яке виявляється в умінні обмірковувати кілька речей одночасно, змінити припущення, обране під час розв’язання проблеми, якщо змінилась її сутність.

5 Комплексне вирішення проблем – вміння шукати, накопичувати потрібну якісну інформацію, здійснювати пошук шляхів вирішення завдань на основі наявної інформації, оцінювати позитивні та негативні наслідки прийнятих рішень.

6. Координація в команді – вміння працювати спільно з іншими.

7. Креативність – здатність до творчості, яка може виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість у цілому або її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх створення; продукування нових ідей.

8. Критичне (аналітичне) мислення – уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, ставити під сумнів власні та інші судження, виявляти сильні та слабкі сторони різних підходів до вирішення проблеми.

9. Орієнтація на надання послуг (клієнтоорієнтованість) – вміння визначати і задовольняти поточні та майбутні потреби клієнтів, орієнтація на результат.

10. Управління людьми – уміння мотивувати, розвивати та спрямовувати людей до роботи, визначати кращих кандидатів для певної роботи.

РЕКОМЕНДОВАНІ ОН-ЛАЙН РЕСУРСИ ДЛЯ САМОНАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕОБХІДНИХ НАВИЧОК:

Coursera https://ru.coursera.org

Prometheus (www.prometheus.org.ua)

Skills Academy (http://skillsacademy.com.ua)

Khan Academy (https://uk.khanacademy.org)

На сьогоднішній день серед дітей, які планують вступати до іноземних вишів, майже немає таких, хто володів би лише англійською. Найчастіше підлітки до кінця 11-го класу володіють англійською на рівні С1, а друга мова наздоганяє першу. Переважно діти вивчають або німецьку, або французьку і мають впевнений В2. Рідше – китайську та чеську. Але ми однозначно можемо сказати, що китайська – це тренд, який повільно, але впевнено набирає обертів.

ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ:

Lingualeo (http://lingualeo.com) – англійська мова;

BUSUU (https://www.busщ.com) – англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, португальська, арабська, турецька, польська, японська, китайська, російська;

LINGQ (https://www.lingq.com) – французька, російська, іспанська, німецька, португальська, італійська, японська, шведська, корейська, китайська;

LingvaSkills (http://www.lingva.ua) – англійська мова.

Вибір професії – справа серйозна. Але не варто забувати, що в умовах швидких змін так само легко змінити і професію, головне розвивати "скіли", які максимально прокачують мозок та роблять його дуже гнучким. Можна порадити вивчати іноземні мови та сфокусуватися на підборі декількох професій, які найбільше відповідають талантам та здібностям особи.