Нажаль, сьогодні екологічні проблеми стали невід’ємною частиною нашого життя, ось чому зросла потреба у збільшенні кількості фахівців цієї категорії. Надзвичайна затребуваність спеціалістів-агроекологів зумовлена поганою екологічною ситуацією не тільки в нашій країні, але й у всьому світі. Адже людина систематично знищує цілі види рослин і тварин, завдає непоправної шкоди природі. Всі обов’язки людини цієї професії, пов’язані з екологією, чітко прописані.

Агроеколог — спеціаліст у галузі сільськогосподарської екології, який займається охороною та науковим обґрунтуванням раціонального використання землі, рослинного та тваринного світу для збереження чистоти ґрунту, повітря, води.

Сьогодні агропромисловість — одна із сфер, що швидко розвиваються, в якій динамічно впроваджують інноваційні розробки та інформаційні технології, завдяки чому сільське господарство з кожним днем стає все більш автоматизованим і продуктивним. Але, на жаль, це не зводить нанівець екологічну шкоду від індустрії. Завдяки новим технологіям сільське господарство стає дедалі продуктивнішим, і це виснажує природні ресурси та забруднює атмосферу. Завдання сільськогосподарського еколога — мінімізувати шкоду навколишньому середовищу та оптимізувати роботу аграрних підприємств таким чином, щоб якнайменше шкодити природі.

Агроекологи вивчають можливості отримання якісної сільськогосподарської продукції з урахуванням екологічних обмежень, що поширюються на всі форми використання земель. На основі отриманих даних фахівці розробляють рекомендації, за яких використання мінеральних добрив та хімічних засобів для захисту посівів від бур'янів, шкідників та грибкових хвороб завдадуть найменшої шкоди навколишньому середовищу. Крім того, сільськогосподарські екологи займаються розробкою методів утилізації відходів, а саме наслідків ведення сільського господарства та відновленням ґрунтів.

Основні обов’язки еколога:

1. Проведення польових досліджень для підтримки і розвитку сільськогосподарського виробництва з нейтральним або позитивним впливом на якість навколишнього середовища пасовищних агроекосистем.

2. Калібрування та використання інструментарію для вивчення екологічних процесів і механізмів реагування на адаптивне управління, сезонну мінливість погоди, екстремальні події і прогнозовану кліматичну мінливість.

3. Вивчення взаємозв’язку між діяльністю людини і станом навколишнього середовища.

4. Проведення досліджень з оцінки завданої шкоди.

У цій професії є переваги і недоліки.

Мінуси:

  • іноді доводиться працювати в екстремальних умовах;

  • небезпека для здоров’я при роботі з хімічними речовинами.

Плюси:

  • позитивний вплив на навколишнє середовище;

  • затребуваність;

  • можна влаштуватися без досвіду;

  • хороша зарплата.